Hastaya Uygun Alt Bezi Nasıl Seçilir?

Boşaltım sistemini kontrol edemeyip, idrar kaçıran erkek ve kadın hastaların günlük karşılaşmış oldukları sorunları en aza indirgemek ve hayatlarını daha kolay ve yaşanabilir bir hale getirmek için hastanın altına bağlanan, maksimum emiş gücüne sahip ürünlere hasta altı bezi denir.

Hasta alt bezinin değişimi hakkında bir süre verilmemekle birlikte, bu durum tamamen hastanın durumuna göre değişkenlik gösterir.

Yatağa bağımlı olan hastalarda idrar veya dışkının uzun bir süre hasta alt bezinde kalması, kişide yatak yaralarına yol açabilir. Bu yüzden yatağa bağımlı olan hastalarda hastanın sağlığı açısından sıklıkla hasta alt bezinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Hasta alt bezi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik bezin emiş gücüdür. Bir bezin emme gücü ne kadar yüksek ise o bez hastaya yüksek oranda konfor sağlayacaktır. Çünkü; hasta idrarını kaçırdığı zaman bez onu emecek ve hastada oluşabilecek koku ve yaraları en aza indirgeyecektir.

Bunun dışında hasta bezlerinin de günlük kıyafetlerimiz de olduğu gibi bedenleri mevcuttur. (Small, Medium, Large, XLarge v.b.) hastanın kilosu göz önünde bulundurularak, hasta alt bezi seçilmelidir. Çünkü; hastanın bedenine göre küçük alınan bezler hastayı sıkacak, büyük alınan bezler ise hastaya büyük gelerek idrarın dışarı çıkmasına neden olacaktır.