Hemoglobin Ölçüm Cihazı Easylife Teknik Şartnamesi

image

Hemoglobin Ölçüm Cihazı Teknik Şartnamesi

  1. Cihaz kişisel kullanımı uygun tasarımda olmalıdır.

  2. Cihaz kullanışlı ve portatif olmalıdır.

  3. Cihazın test prensibi elektrokimyasal olmalıdır.

  4. Cihazım ölçüm süresi 6 saniye olmalıdır.

  5. Cihazın ölçüm aralığı Hb7.0-26.0 g/dL(4.3-16.1 mmol/L) olmalıdır.

  6. Cihaz hematoloji analizörlerine eşdeğer sonuçlar vermelidir.

  7. Cihazın hafıza kapasitesi 100 test olmalıdır.

  8. Cihazdaki numune miktarı 2,6 µL olmalıdır.

  9. Cihazın strip saklama sıcaklığı 10-30 C olmalıdır.