Heyet Raporunda Aslı Gibidir İşlemi Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzde evde bakıma ihtiyaç duyan hastaların düzenli ve zorunlu olarak pek çok ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları maddi ve manevi olarak hasta bakan kişinin sorumluluğundadır. Evde bakılan hastaların tıbbi ürün ihtiyaçlarında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirli bir miktar ödemesi bulunur. Bu ödemeler belirli bir kritere göre yapılmaktadır. Hastalar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerden faydalanmak için öncelikle sağlık kurulundan rahatsızlığını belgeleyen bir heyet raporu çıkartmalıdır. Bu heyet raporunun doğrultusunda kişinin doktoru veya ihtiyacı olan ürüne göre bazen de aile hekimi reçete yazar. Kişinin alacağı ürün için SGK tarafından ödenecek tutar Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde belirtilmiştir. Kişi buna istinaden ihtiyacı olan ürün için reçete yazdırır. Rapor reçete ile ürün alımlarında medikal firma SGK’ya teslim edeceği hasta dosyası için kişinin raporunu da ister. Bazı durumlarda raporun aslı alınırken bazı durumlarda ise raporun “Aslı Gibidir” ibareli fotokopisi alınır.

Aslı Gibidir İşlemi Nedir?

Hasta her ay alacağı ürünler için sağlık raporunu firmaya vermek yerine fotokopisini çektirip doktoruna veya aile hekimine “Aslı Gibidir” işlemi yaptırabilir. Raporun aslı hastada kalmalıdır. Kişi raporu kaybederse veya sarf malzeme alımında raporun aslını firmaya verirse yeniden rapor çıkartmak zorundadır. Bu nedenle aslı gibidir işlemi yapılır.

Hasta ihtiyaç duyduğu ürünler için raporu mevcutsa doktora veya bazı durumlarda aile hekimine reçete yazdırır. Daha sonra rapor reçetesini alarak ürünü temin etmek için SGK ile anlaşmalı medikal bir firmaya başvurur. Firma tıbbi cihazlar için hastadan raporun aslını alır. Sarf malzeme için ise raporun fotokopisi yeterli olacaktır ancak fotokopide aslı gibidir ibaresi bulunmalıdır. Aksi halde geçerli olmayacaktır.

SGK desteği ile ürün alımında iki farklı yol vardır.

Tıbbi Cihazlarda

Hasta önce cihazı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurur. Kurum elinde cihaz varsa hastaya cihazı hibe eder. Eğer elinde cihaz yoksa tıbbi malzeme yoktur diyerek kişiyi SGK ile anlaşmalı medikal firmaya yönlendirir. Firma kişiden raporun aslını ve reçetesini alarak işlem yapar. Raporun aslı firmada kalır. Hasta ilk başta cihazın tüm ücretini öder. Daha sonra cihazın faturası ve diğer belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak cihazın Sağlık Uygulamaları Tebliği’ndeki tutarının ödemesini alır.

Sarf Malzemelerde

Hasta doğrudan SGK ile anlaşmalı medikal firmaya giderek ürün temini yapabilir. Kişi raporun aslı gibidir ibareli fotokopisi ve reçetesini firmaya verir. Ürün fiyatı, ürün için Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde belirtilen ödeme tutarında fazla ise kişi arada çıkan farkı ödeyerek ürünü temin edebilir.

Raporlar genelde 1 veya 2 yıl olarak çıkarıldığından “Aslı Gibidir” işlemi büyük önem taşır.