Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir?

image

Önemli sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon farklı zaman dilimlerinde yapılan çok sayıda kan basıncı ölçümlerinde sistolik (büyük) ve diastolik (küçük) kan basıncının ortalama olarak 140/90 mmhg ye eşit veya daha fazla olması durumu hipertansif durum diye adlandırılmıştır.

Hipertansiyon etiyolojisine göre esansiyel ve ikincil hipertansiyon diye iki gruba ayrılır.

Esansiyel hipertansiyon tam olarak açıklanamamış faktörlerle arteriyel kan basıncının sürekli normal değerlerin üstünde olmasıdır. Hipertansiyonlu hastaların % 95’inde belirli bir neden bulunamamıştır.

İkincil hipertansiyonun ise nedeni saptanabilir. Sıklıkla 20 ile 50 yas arasında görülür. Olguların çoğu rutin muayene sırasında rastlantı sonucu fark edilir. Başlangıçta hedef organlarda bir hasar ile karşılaşılmaz. Hipertansiyon tanısı alan hastaların birçoğunda sıklıkla belirtilen şikayetler; baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, yüzde kızarma, burun kanaması, yorgunluk, çarpıntı ve göğüste rahatsızlık hissedilir. İkincil hipertansiyon nedenlerinden en sık böbrek hastalığıdır. Diğer nedenler sol ventrikül hipertrofisi, uyku apne sendromu, hipotroidizm, aort koartrasyonu, endokrin hastalığı ve ilaca bağlı hipertansiyondur.

Hipertansiyon Nedenleri

 • Aile öyküsü

 • Yaş arttıkça hipertansiyon riski artar

 • Cinsiyet

 • Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür

 • Genetik faktörler

 • Irk

 • Sodyum tüketiminin fazla olması

 • Potasyum, magnezyum ve kalsiyum tüketiminin düşük olması

 • Obezite ile vücuttaki yağ oranının artması sonucu

 • Sigara kullanımı

 • Aşırı derecede alkol tüketimi

 • Stres kalp debisini arttırır ve ileri dönemlerde hipertansiyon gelişimine neden olur.

 • İnsülin direnci olması diyabetli hastalarda hipertansiyon gelişimi 2 kat daha fazladır. Damarlarda hasara yol açtığı için ateroskleroz gelişimini hızlandırır ve hipertansiyona neden olur.

Psikolojik faktörler

 • Fiziksel hareket yapmamak egzersiz programları uygulamak hipertansiyon oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

 • Böbrek arterinde daralma

 • Kan basıncı kontrolünün kötü olması

 • Böbreklerin fonksiyon bozukluğunu gösteren bulgular

Tansiyon hastalıkları sizi nasıl etkiliyor? Bizimle paylaşır mısınız?