Hızlı Antikor Testi Nedir? Evde Nasıl Yapılır?

Antikorlar, diğer adıyla bağışanlar (immunoglobulin veya antibody), vücudun kendini zararlı organik maddelere karşı korumak amacıyla oluşturduğu moleküllerdir. Bağışıklık sistemi, vücuda giren biyolojik yabancı maddelere (antijenlere) karşı savaş başlatır ve antikor üretir. Her antijen çeşidine karşı ayrı antikor çeşidi üretilir. Hastalık yapabilen antijenlerin şu an ya da daha önceden vücutta bulunup bulunmadığı antikor testleriyle tespit edilebilir. Özellikle, 15 dakikada sonuç verebilen antikor testleriyle çok hızlı bir şekilde tespit yapılabilir. Bunlara hızlı kaset test, hızlı tanı kiti, hızlı antikor testi veya seroloji testi adı da verilir. Testler, dışı plastik kaplama kartlara benzer. Bunlara test kasedi adı verilir. İçinde kandaki antikorları tespit edebilen emici bir bölüm bulunur. Hangi hastalığın kontrolü yapılacaksa ona uygun antikorların sonucunu verir. Tedavinin belirlenmesi için tek başına yeterli değildir, yine de çok hızlı sonuç verdiği için hastalıkların tanısında kullanılabilir. Klinik bulgular ve diğer laboratuvar test sonuçları hekim tarafından değerlendirilerek kesin tanı konulmalı ve tedavi prosedürleri belirlenmelidir. Hızlı antikor testleri, toplum içinde hızlı tarama gerektiren hastalıkların tespitinde tercih edilir.

Bağışıklık sistemi ikiye ayrılır:

 • Doğal bağışıklık
 • Kazanılmış bağışıklık

Doğal bağışıklık, doğumdan itibaren kendiliğinden oluşur. Kazanılmış bağışıklık ise vücuda yabancı biyolojik partiküllerin (antijenlerin) girmesiyle meydana gelen antikorlar sayesinde oluşur. Dokularda ve kanda bulunabilen antikorlar, koruma kalkanı oluşturur.

Hastalık yapıcı bir molekül vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi bu antijene karşı hızla antikor oluşturmaya başlar. Kısa bir süre içinde vücuttaki antikor seviyesi yükselir. Antikorlar, antijenlerle birleşerek hastalık oluşmasını engeller.

İnsan vücudunda 5 farklı antikor çeşidi bulunur:

 • IgA (İmmunoglobulin A): Özellikle solunum yolları, ağız, burun ve sindirim sistemi gibi dışarısı ile temaslı dokularda bulunur. Gözyaşı, tükürük, ter ve mukus içerisinde mevcuttur. Zarar verebilecek moleküllerin vücuda girmesini engeller.
 • IgD (İmmunoglobulin D): Genellikle immün yetmezliği ve yüksek ateş şikayetlerinde miktarı artar. Antikor üretimi yapan B lenfositlerin temel bileşenlerindendir. IgD’nin işlevi, B hücrelerinin aktive edilmesi için sinyal vermektir. Böylece hücreler, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücudun savunmasında yer almaya hazır hale gelir.
 • IgE (İmmunoglobulin E): Sadece memelilerde bulunan bir antikor türüdür. Bazı parazitlere ve alerjenlere karşı etkilidir. Zehirlenmeye karşı korunmak için son bir savunma hattıdır.
 • IgG (İmmunoglobulin G): Dokularda ve kanda bulunabilen en yaygın antikor türüdür. Aşı sonrasında kandaki miktarında yükselme beklenir. Hastalıklara karşı kalıcı bağışıklık sağlar. IgG, virüsler, bakteriler ve mantarlar gibi birçok patojeni bağlayarak vücudu enfeksiyonlardan korur. Ayrıca toksinleri bağlar ve nötralize eder. Anne karnındaki bebeğe, anne sütüne ve anne sütünden bebeğe geçebilir. Yeni doğmuş bebekler yaşamlarının ilk altı ayında anneleri ile aynı antikorlara sahip olurlar. Annelerinin doğuma kadar karşılaştığı tüm patojenlere karşı savaşabilirler.
 • IgM (İmmunoglobulin M): Omurgalı canlılarda bulunur. İnsanlar ve diğer memelilerde dalakta üretilir. Vücuda yabancı maddenin girmesiyle üretilen ilk antikordur.

Antikor Testi Nedir?

Antikor testi, seroloji testi adı da verilir, kanda bulunan antikorların saptanması için yapılır. Bunun için kişiden bir miktar kan alınır ve teste sokulur. Kandaki antikorların tespiti, laboratuvarlarda bulunan özel cihazlarla yapılabildiği gibi hızlı kaset test adı verilen testlerle de yapılabilir. Hızlı kaset test (hızlı test kiti) adı verilmesinin sebebi işlemin kolayca yapılabilmesinden ve 15 dakika içinde sonucunun alınabilmesinden kaynaklanır.

Hızlı test kitleri genellikle IgM, IgG ve IgE antikorlarını tespit etmek amacıyla kullanılır. Bu antikorların kandaki varlığı vücuda yabancı bir antijenin girdiğini ve vücudun o antijenle savaştığını gösterir. Kişi geçmişte hasta olduysa veya kişinin hastalığı hala devam ediyorsa vücutta antikor oluşumu görülebilir. Hızlı test kitleri sayesinde hedeflenen hastalığın antikorları kontrol edilebilir.

Hızlı Antikor Testi Nasıl Yapılır?

Parmaktan alınan kanla yapılan hızlı antikor testi şeker ölçümüne benzer. Damardan alınan kanla laboratuvardaki cihazlarla yapılan testlerin sonuç alma süresiyle hızlı test kitleriyle yapılan testlerin sonuç alma süresi birbirinden farklıdır. Son dönemde ortaya çıkan ölümcül bir salgın hastalık olan yeni koronavirüs hastalığının (COVID-19’un) hızlı antikor testlerinin nasıl yapıldığı örnek olarak verilebilir. Diğer adı SARS-CoV2 olan COVID-19 için yapılan testlerde IgM ve IgG antikorlarına bakılır.

COVID-19 hızlı antikor testi gibi testlerin hekim kontrolünde yapılması gerektiği için perakende satışı Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.

Kutu içeriğinde bulunan malzemeler:

 • 1 adet test kaseti
 • 1 adet solüsyon
 • 1 adet alkollü mendil
 • 1 adet damlalık
 • 1 adet lanset
 • 1 adet kullanım kılavuzu

Kutunun içerisinde bulunan test kasetlerinde kanın ve solüsyonun damlatıldığı küçük bir delik vardır. Bazı markalarda kan ve solüsyon 2 farklı delikten damlatılır. Testlerin üzerinde antikor sonucunu gösteren reaksiyon alanı adı verilen ayrı bir pencere bulunur. Reaksiyon alanına dokunulmamalıdır.

Test kaseti ve kutudan çıkan diğer ürünler ilk kullanımdan sonra atılmalıdır. Test kiti, birden fazla kere kullanılmaz. İşlemler 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapılmalıdır.

Tüm markalar için kutu içerikleri ve yapılan işlemler genel olarak birbirine benzerdir. Hata yapmamak ve doğru sonuçları alabilmek için aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

Kutu içinden çıkan kullanım kılavuzu incelenir.

Eller yıkanır ve kurulanır.

Test esnasında kullanılacak tüm malzemeler hazırlanır. Bunlar: Test kaseti, alkollü mendil, lanset, solüsyon, damlalık ve temiz peçete.

Delinecek parmağın ucu alkollü mendil ile temizlenir ve alkolün buharlaşması için 5-10 saniye kadar beklenir.

Diğer elin parmaklarıyla delinecek parmağın ucuna doğru kan toplanır.

Lanset ile parmak delinir.

Delme işleminden hemen sonra çıkan kan damlası temiz bir peçeteyle silinmeli, sonrasında çıkan kan damlası ile test yapılmalıdır. Pamuk, dokusu nedeniyle kalıntı bırakır ve bu kalıntılar kanı emerek ölçümün yanlış sonuç vermesine neden olabilir. Bu nedenle temizleme işlemi pamuk yerine peçeteyle yapılmalıdır.

Delinen parmak ucu sıkılarak kan çıkması sağlanır.

Damlalık ile parmak ucundan 1 damla kan alınır.

Damlalıkta bulunan 1 damla kan, test kasetinin üzerindeki küçük deliğe damlatılır.

Sonrasında kanın damlatıldığı yere 2 damla solüsyon damlatılır.

15 dakika beklenir ve süre dolduğunda reaksiyon alanındaki sonuç kontrol edilir.

Kutudan çıkan ve kullanılan tüm malzemeler Yerel Tıbbi Atık Kanunlarına göre imha edilir.

Testler genellikle ilk 5 dakikada sonuç verir ancak doğru sonuç için 15 dakika beklemek gerekir. Test sonucunda kaset üzerinde bulunan reaksiyon alanında oluşan çizgilere bakılır. Antikorları ifade eden çizgiler hastalığın olduğunu gösterir.

Hızlı test kitlerinin çoğunun doğruluk oranı en az %90’dır. Kesin tanı için klinik bulguların ve diğer laboratuvar test sonuçlarının hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Hızlı antikor testleri kesin tanı koymak amacıyla üretilmemiştir.

COVID-19 hızlı antikor testinin sonucu 2 çeşittir. IgM (immunoglobulin M) erken cevabı, IgG (immunoglobulin G) ise geç cevabı ifade eder. Burada “cevap” diye tanımlanan şey vücudun virüse karşı antikor üreterek verdiği karşılıktır.

IgM pozitif ve IgG pozitif durumu, yakın zamanda geçirilmiş veya akut COVID-19 enfeksiyonu şüphesini ifade eder. Enfeksiyon başlamış ve/veya ilerlemiş, bağışıklık ise gelişmeye başlamış olabilir.

IgM pozitif ve IgG negatif durumu, akut COVID-19 enfeksiyonu şüphesini ifade eder. Enfeksiyon başlamış ancak henüz ilerlememiş olabilir.

IgM negatif ve IgG pozitif durumu, daha önce geçirilmiş olan COVID-19 şüphesini ifade eder. Enfeksiyon ilerlemiş ve/veya bağışıklık gelişmeye başlamış olabilir.

IgM negatif ve IgG negatif durumu, COVID-19 antikorlarının tespit edilmediğini veya tespit limitinin altında düşük seviyeli IgM veya IgG antikorlarının olduğunu ifade eder.

Hastalık geçmişte yaşanmış olsa bile üzerinden 6 ay gibi uzun bir zaman geçtikten sonra antikor testi negatif çıkabilir. Bunun sebebi hastalıktan koruyan antikorların zamanla vücutta azalması şeklinde ifade edilebilir. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Reaksiyon penceresine bakıldığında öncelikle “C” ile belirtilen kontrol parametresinde çizgi görülmelidir. 15 dakika sonunda IgM ve IgG için çizgi belirmiş olsa bile C parametresinde çizgi yoksa test geçersiz sayılır, tekrarlanmalıdır. C parametresi testin geçerli olup olmadığını gösterir.

Yorumlar

Zafer Akalp - 5 Ekim 2020 10:59
Merhaba.Ben bu kanalla sizden çok faydalı bilgiler alıyorum ve ihtiyacı olanlarla paylaşıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

Sesan - 6 Ekim 2020 13:16
Zafer Akalp, merhaba. Bize olan ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.Özlem - 14 Ekim 2020 16:17
Testlerin ücretleri nedir nasıl edinilir hakkında da bilgi paylaşabilir misiniz lütfen🙏

Sesan - 14 Ekim 2020 09:36
Özlem, merhaba. Antikor testleriyle ilgili fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.Hafize kaya - 11 Kasım 2020 23:21
Testin fiyatini ogrenebilirmiyim

Sesan - 12 Kasım 2020 11:02
Hafize Kaya, merhaba. Testlerle ilgili fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.