HME Bakteri Filtresi DAR 352/5877 Teknik Şartnamesi

HME%20Bakteri%20Filtresi%20Covidien%20DAR%205877

ST00926 HME Bakteri Filtresi DAR 352/5877

HME Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

 1. Ürün, 150-1200 ml arasında tidal hacimde kullanılabilmelidir.

 2. Ürünün bakteri filtre etkinliği en az %99,99 olmalıdır.

 3. Üründe virüs filtre etkinliği en az %99,99 olmalıdır.

 4. Nem çıkışı 250 ml’de 2 saatte 31,4 mg/ml 24 saatte 31,3 mg/ml olmalıdır.

 5. Nem çıkışı 500 ml’de 2 saatte 30,6 mg/ml 24 saatte 30,7 mg/ml olmalıdır.

 6. Nem çıkışı 750 ml’de 2 saatte 30,1 mg/ml 24 saatte 30,2 mg/ml olmalıdır.

 7. Nem çıkışı 1000 ml’de 2 saatte 29,3 mg/ml 24 saatte 29,2 mg/ml olmalıdır.

 8. Sıcaklık çıkışı 250 ml’de 2 saatte 31 derece 24 satte 31 derece olmalıdır.

 9. Sıcaklık çıkışı 500 ml’de 2 saatte 30,9 derece 24 satte 31,2 derece olmalıdır.

 10. Sıcaklık çıkışı 750 ml’de 2 saatte 30,6 derece 24 satte 30,4 derece olmalıdır.

 11. Sıcaklık çıkışı 1000 ml’de 2 saatte 30,2 derece 24 satte 30,1 derece olmalıdır.

 12. Üründeki ölü boşluk en az 50 ml olmalıdır.

 13. Ürün, en az 28 gr ağırlığında olmalıdır.

 14. Üründeki filtre elektrostatik olmalıdır.

 15. Üründeki filtre yüzeyi 23cm2 olmalıdır.

 16. Üründeki nem değişim yüzeyi en az 1100cm2’den büyük olmalıdır.

 17. Filtrenin bağlantıları 22M/15F-22F/15M olmalıdır.

 18. Filtrenin bağlantıları luer lock olmalıdır.

 19. Filtrenin kapnograf çıkışı bulunmalıdır.

 20. Ürün, etilenoksid ile steril edilmiş olmalıdır.

 21. Ürün kutusunun içerisinde en az 25 adet bulunmalıdır.

 22. Filtre, 20 kg’dan ağır hastalarda kullanımına uygun olmalıdır.

 23. Ürünün maksimum sterilite ömrü 5 yıl olmalıdır.