HME T-Tüp Bakteri Filtresi Morton Mortonvent MN 138-01 Teknik Şartnamesi

HME T-Tüp Bakteri Filtresi Morton Mortonvent MN 138-01

ST00077 HME T-Tüp Bakteri Filtresi Morton Mortonvent MN 138-01

HME T-Tüp Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

 1. Isı ve nem geçirgen olmalıdır.

 2. 24 saat kullanıma uygun olmalıdır.

 3. Steril olmalıdır.

 4. Kolay yerleştirilmelidir.

 5. Tekli paketler halinde olmalıdır.

 6. Ağırlığı 8,5 gram olmalıdır.

 7. Sıkıştırılmış volümü 16ml olmalıdır.

 8. Konektörü 15 female olmalıdır.

 9. 500ml de 2 saate nem çıkışı 28,5mg H2O/1 olmalıdır.

 10. 500nıl de 24 saate nem çıkışı 28,5mg H2O/1 olmalıdır.

 11. 500ml de 24 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır.

 12. 500ml de 2 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır.

 13. Filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açıklığı bulunmalıdır.

 14. Trakeostomi hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.

 15. Cihaza bağlantıyı sağlayan en az 180 cm uzunluğunda oksijen bağlantı hortumu olmalıdır.