İhale Uygulama Yönetmeliklerin ve Tebliğlerinde Değişiklikler 13.06.2019

13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de İhale Uygulama Yönetmeliklerin ve Tebliğlerinde değişiklik yayımlanmıştır. Ekte sunulmaktadır.

· Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Belge 1: Yapım İşl. İhaleleri Yön. Değ. Yap. Dair Yön…pdf (195 KB)

Belge 2: Hizmet Alım İhalelerinde uyg. yön. değ. yap. dair yönetmelik.pdf (190 KB)

Belge 3: E-İhale Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yön…pdf (154 KB)

Belge 4: EK_Yapım İşleri İhaleleri Yön.pdf (202 KB)

Belge 5: Çerçeve Anlaşma Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yön…pdf (175 KB)

Belge 6: Danışmanlık Hizm. Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik.pdf (173 KB)

Belge 7: EK_Mal Alımı İhaleleri Yön.pdf (216 KB)

Belge 8: EK_Hizmet Alımı İhaleleri Yön.pdf (225 KB)

Belge 9: EK_Danışmanlık Hiz. Yön…pdf (204 KB)

Belge 10: Kamu İhale Tebliğinde Değ. Yap. Dair Tebliğ.pdf (204 KB)