İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik-04.03.2017