İhracı Kayda Bağlı Mallar ile İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallar Hakkında Tebliğ 03.04.2020

Sayın Üyemiz,

02.05.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de ‘’İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)’’ ve ‘’İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)’’ yayımlanmıştır.

İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm

“İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan “ Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları ,Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”, bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm

“İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan, “ Etil Alkol”, “Kolonya”, “Dezenfektan” ve “Hidrojen Peroksit ” ürünleri bahse konu listeden çıkartılmış olup, bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verilmiştir.

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter