İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.03.2020

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)” 04 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’den görüleceği üzere;

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Tebliğ: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-54.htm

İş ve hizmet planlamalarınızı ekli tebliğe uygun olarak yapmanızı önemle bilgilerinize sunarız. Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]