İKMİB AEEDC 2024 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İKMİB tarafından derneğimize iletilen yazıda 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai/BAE’de düzenlenecek olan AEEDC Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda 5. kez İKMİB organizatörlüğünde DİŞSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Detaylı bilgileri aşağıda ilginize sunuyoruz.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıda yer almakta olup, milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmalarımızın 23 Haziran Cuma günü saat 12:00’ye kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Başvuru yapan firmaların yerleşimleri; stant büyüklüğü (m2), katılımcı firmaların daha öncesinde milli katılım organizasyonumuz dahilinde katılıp katılmamış olması ( ilgili fuar özelinde), avans tutarını yatırmış olması, avans ödeme sırası, üyelik durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılmakta olup, firmaların yer seçme opsiyonu bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

KATILIM BEDELİ

$/m2

İKMİB Üyesi Firmalar

İKMİB Üyesi Olmayan Firmalar

Nakliyeli

990 $/m2

1.100 $/m2

Nakliyesiz

910 $/m2

1.020 $/m2

Katılım Bedeline Dahil Hizmetler:

Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri kapsamaktadır.

Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler (*)

1- Online başvuru formunun doldurulması

2- 2.000 USD avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun [email protected] ’ ye gönderimi (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- İlgili taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak [email protected] (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza aslının kargo ile gönderimi (Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)

(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (USD): TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45
SWIFT KODU: TVBATR2A
(Ödemeler sadece USD olarak tahsil edilmektedir.)

Detaylı Bilgi İçin İrtibat Kişisi:

Enes Hamit ÖZDEMİR

E: [email protected] - [email protected]

T: +90 212 454 08 94

T.C. Ticaret Bakanlığının İhracat Destekleri Hakkındaki 5973 Sayılı Kararının “Yurt dışı fuar desteği” başlıklı 7. maddesi kapsamında, bahse konu fuar katılımı, Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde metrekare bazında TL cinsinden belirlenecek bedel üzerinden (desteğe esas tutar) desteklenecektir.

(2023 yılı itibariyle sektörel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 452.000 TL olup, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek üst limiti 1.357.000 TL’dir.

Yurt dışı fuar desteklerine ilişkin detaylı bilgiye https://immib.org.tr/tr/yurt-disi-fuar-destegi linkinden erişilebilmektedir.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Online Başvuru Formu tinyurl.com/onlinebasvAEEDC2024

Taahhütname https://tinyurl.com/aeedc2024taahhutnamesi

AEEDC 2024’teki Yerlerimiz tinyurl.com/2024yerimiz

2023 Yılında Gerçekleşen Fuara İlişkin Görseller https://tinyurl.com/aeedc2023gorseller

ÜYELİK

Üyelik Sorgulama https://tinyurl.com/uyeliksorgulama

Üyelik İşlemleri https://tinyurl.com/uyelikislem