İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 01.04.2019

04.12.2018 tarihli ve E.209767 sayılı yazımızda:

“…İlinizde mevcut eczane sayısı 500(beş yüz)’den az ise eczane ruhsatnamelerinin 31.03.2019 tarihine kadar, 500 (beş yüz)’den fazla ise 30.06.2019 tarihine kadar tüm eczanelere ait sertifikalı ruhsatname işleminin tamamlanması ve yenileme işlemlerine ilişkin excel ortamında hazırlanacak bilginin [email protected] adresine gönderilmesi gerektiği…” İl Sağlık Müdürlüklerimize bildirilmişti.

Ancak bazı İl Sağlık Müdürlüklerimizde sertifikalı ruhsatname işlemlerinin henüz tamamlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda; mevcut eczane sayısı 500 (beş yüz)’den az olan İl Sağlık Müdürlüklerimizin sertifikalı eczane ruhsatname yenileme işleminin 30.04.2019 tarihine kadar tamamlanması ve konu hakkında taraflarına gönderilen yazımızda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği hususu önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu