İlaç Firmalarının Dikkatine 13.11.2019

saglik-bakanligi-logo-750x375

Bilindiği üzere kontrole tabi olmayan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerine ait ithalat başvurularında doldurulan ve Kurumumuz resmi internet sitesinde bulunan İthalat İzin Başvuru Formu’nda yer alan “İhracatçı Firma (Faturalama Yeri)” bilgisi, ruhsat sahibi tarafından manuel olarak kaydedilmektedir.

Hali hazırda manuel olarak kaydedilen “İhracatçı Firma (Faturalama Yeri)” bilgisi, 01.01.2020 tarihinden itibaren İthalat İzin Başvuru Formu üzerinden “İhracatçı Firma” başlığı altında elektronik olarak seçilebilir alan şeklinde güncellenecektir. Bu nedenle 01.12.2019 tarihine kadar “bdud.ithalat@titck.gov.tr” e-posta adresine aşağıdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.

· İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) bilgilerinin kayıtlara alındığına dair Kurumumuzca verilen resmi yazı,

· Lisansör/orijin firma, üretim yeri, primer ambalajlama yeri, sekonder ambalajlama yeri, seri kontrol analiz yeri içeren seri serbest bırakma yeri ve seri kontrol analiz yeri içermeyen seri serbest bırakma yerinden faturalandırılan ürünler için ruhsatname/sertifika kopyası

· Ruhsat sahibinin tüm ürünlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerin yer aldığı tablo.

image

Ürünün ruhsata esas bilgilerinde kayıtlı lisansör/orijin firma, üretim yeri, primer ambalajlama yeri, sekonder ambalajlama yeri, seri kontrol analiz yeri içeren seri serbest bırakma yeri ve seri kontrol analiz yeri içermeyen seri serbest bırakma yerinden faturalandırılmayan ürünler ve İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) bilgileri tarafımıza bildirilmeyen ürünler için ise ruhsat sahibi tarafından Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, İthalat Birimi’ne ait “İthal İlaçların Yurt Dışındaki İthalat/Faturalama/Yükleme/Dağıtım Yeri Değişiklikleri İçin Başvuru” isimli başvuru doküman tipinden her bir ürün için elektronik imzalı başvuru dilekçesi, lisansör firma tarafından verilen ihracatçı firma bilgisinin yer aldığı beyan (imzalı belge), beyanın Türkçe tercümesi ve Kurumumuzca düzenlenen ürüne ait ruhsatname kopyası ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu