İlaç Firmalarının Dikkatine 23.12.2019

saglik-bakanligi-logo-750x375

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

2019/44 sayılı Genelgeye istinaden Tek Pencere Sistemi kapsamında 23.12.2019 tarihinden itibaren 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonundan Muaf olarak İthal Edilmesine Dair Karar) ile 2019/20 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen “İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi”nin ilgili firmalarca elektronik olarak Kurumumuz EBS sisteminde yer alan İthalat Modülü altındaki “Muafiyet Başvurusu” ekranından veri girişlerinin yapılması yoluyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu