İlaç Firmalarının Dikkatine 31.01.2019

image

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara’da “ Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi” düzenlenecektir.

Söz konusu toplantı; 03/07/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan “Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır.” hükmü gereğince Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmiştir.

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-firmalarinin-dikkatine-31012019154849