İnfüzyon Pompası Promedic PRM-900 Teknik Şartnamesi

İnfüzyon Pompası Promedic PRM-900

ST03006 İnfüzyon Pompası Promedic PRM-900

İnfüzyon Pompası Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz hastalara kontrollü bir şekilde intra-venöz mayi uygulamalarına uygun olmalıdır.

 2. Cihazın tuş takımı ve dili Türkçe, kullanımı kolay olmalıdır.

 3. Cihazın kapağı açık durumda serbest akışı önleyen bir sistemi olmalıdır.

 4. Cihaz kapılı sistem kullanmalı ve kolay taşınmasını sağlayacak taşıma kulpu olmalıdır.

 5. Cihaz üzerinde hava, tıkanıklık, düşük batarya, kapı açık, alarm ve şebeke gerilimine bağlı olduğunu gösteren ayrı göstergeler olmalıdır.

 6. Cihazın serum askısına bağlanabilmesi için aparatı olmalıdır.

 7. Cihaz set bağımsız olmalı ve standart IV setler ile kullanılabilmelidir.

 8. Cihaz 10, 20, 30 ve 50 damla/ml’lik setlerle çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

 9. Cihaz 4.3 inç ekrana sahip olmalı ve ekran üzerinde saat olmalıdır.

 10. Cihaz Zaman modu, Oran modu, ve Hacim modu olmak üzere 3 farklı moda sahip olmalıdır.

 11. Cihazın ekranında infüzyon işleminde olduğunu gösteren bir gösterge olmalıdır.

 12. Cihazın kullanım kolaylığı açısından uzaktan kumandası olması tercih nedeni sayılacaktır.

 13. Cihaz Damlalık sensörlü ve damlalık sensörsüz olarak kullanılabilmelidir.

 14. Damla akış aralığı 1 – 400 damla/dk arasında olmalıdır.

 15. Hacim oran aralığı 1 – 1200 ml/s arasında olmalı, 1 – 99.9 ml/s arasında 0.1 ml/s’lik adımlarla, 100 ml/s ve üstü için 1 ml/s’lik adımlarla ayarlanmalıdır.

 16. İnfüzyon hedef hacim aralığı 1 – 9999.9 ml/s arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 17. İnfüzyon zamanlama aralığı 1 – 9999 dakika aralığında olmalıdır.

 18. Zaman modunda hedef hacim ve infüzyon süresi girildiğinde saatlik gönderim hızını otomatik olarak ayarlayabilmelidir.

 19. Zaman modunda hatalı gönderim ayarlanması durumda ekranda HATA uyarısı vermeli ve onaylansa da infüzyonu başlatmamalıdır.

 20. Cihaz en son infüzyon verilerini saklayabilmelidir.

 21. Cihazda 3 kademeli tıkanıklık alarmı olmalı, düşük, orta ve yüksek olarak seçilebilmelidir. Ayrıca tıkanıklık bar grafiği olmalı, tıkanıklık durumunda infüzyonu durdurmalı ve tıkanıklık durumu ortadan kalktığında infüzyona devam etmelidir.

 22. Cihazda infüzyon bitti, boş, tıkanıklık, kapı açık, hava kabarcığı, düşük güç gibi durumlarda alarm vermelidir.

 23. Alarm durumunda sesli verilen alarm tek bir tuş ile susturulabilmelidir. Alarmın devam etmesi halinde 2 dakika sonra tekrar sesli alarm vermeye devam etmelidir.

 24. Cihaz dahili batarya sistemine sahip olmalı ve dahili bataryası ile 8 saat süre ile kullanılabilmelidir.

 25. Cihazın ağırlığı 2.2 kg’yi geçmemelidir.

 26. Ses seviyesi 3 kademede ayarlanabilir olmalıdır.

 27. Cihaz hızlı gönderme (Bolus) moduna sahip olmalıdır.

 28. Cihazda KVO özelliği olmalı;

 29. 1 – 300 ml/s arasında 1ml/s,

 30. 300 ml/s ve üzeri ayarlamalarda 3 ml/s olmalıdır.

 31. Cihazda standart olarak ısıtma özelliği bulunmalı ve bu özellik istendiği zaman bir anahtar vasıtasıyla açılıp kapatılabilmelidir.

 32. Cihaz üzerinde kalibrasyon modu bulunmalıdır.

 33. Cihaz 220V/50 Hz şehir şebeke gerilimiyle çalışabilmelidir. Şehir şebeke sistemine bağlandığı anda otomatik olarak şarj olabilmelidir.

 34. Opsiyonel olarak wireless ile kendi merkezi sistemine bağlanabilmelidir.

 35. Araç çakmak girşinden de kullanılabilmelidir.

 36. Cihazın CE belgesi olmalıdır.