İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Hakkında 20.11.2018

Sayın Dernek Yöneticileri,

TOBB tarafından Federasyonumuza paylaşılan duyuruya göre,

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Birliğimize iletilen yazıda 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde kullanılan NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının her yıl güncellenmekte olduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla Anılan sınıflamaya yeni eklenen kodların tehlike sınıflarının belirlenmesi ve mevcut kodların tehlike sınıflarına gelen itirazların değerlendirilmesi amacıyla 9 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonunda 10.00 - 17.00 saatleri arasında toplantı düzenleneceği bildirilmektedir. Bu kapsamda toplantının gündeminin gelecek talepler ile oluşturulacağı, Komisyon gündemine eklenmesini istediğiniz görüşlerinizin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formlarına işlenerek 06.12.2018 tarihine kadar birliğimize [email protected] iletilmesini dileriz.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: 4-itiraz-formu.doc (153 KB)