İSEK sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek

http://www.kayseritempo.org/isek-saglik-sektorunun-ihtiyaclarina-cevap-verecek-29808.html