İşkur, Kosgeb, Ekonomi̇ Bakanlığı ve SGK Destekleri̇

 • İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını sağlayabilir,
 • İŞKUR Genç ve Kadın İstihdamı Teşvikleri kapsamında yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini talep edebilir,
 • KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sunulan Nitelikli Eleman Desteği ile, KOBİ’ler 50.000 TL’ye kadar personelleri için destek alabilir,
 • Ekonomi Bakanlığı’nın Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ile, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasını sağlayabilir,
 • SGK % 5 Prim Teşviğinden ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere sağlanan prim teşviklerinden yararlanabilirsiniz.
 • 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için getirilen prim ve vergi desteğini alabilirsiniz.

“İşverenler, şartlara mutlaka uymalı”
SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında esnaf odaları başkanlarıyla bizleri buluşturan AESOB Başkanımız Adlıhan Dere’ye teşekkür ederim. 2017 yılını kapsayan teşvik uygulamasından yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi gerekir. Diğer taraftan sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, bildirilen sigortalının fiilen çalışıyor olması gibi şartlar mevcuttur. Çalışacak olan kişilerin mutlaka İŞKUR’a kayıtlı olmak zorundadır. Yani işverenlerin işyerine alacak oldukları kişiler mutlaka İŞKUR’da kayıtları olmak zorunda aksi halde teşviklerden yararlanması mümkün değildir. Ayrıca 3 ay gibi bir süre içerisinde çalışmaması şartı bulunuyor. Teşvik uygulaması 1 Şubat 2017’de başlayarak 31 Aralık 2017 günü sona erecek yani yaklaşık 11 ay gibi bir süreyi kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

İşverenin gideri 773 TL azalacak
Resmi Gazete’de 9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan istihdam teşviki hakkında açıklama yapan İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, bu teşvikten sadece özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin yararlanabileceğini ve ilave istihdam edilen her işçi için işverenin maliyetinin 773 TL azalacağını belirterek, “1 Şubat’tan itibaren işverenin mevcut çalışanlarına ek olarak alacağı her sigortalının İŞKUR kayıtlısı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir. Uygulanacak teşvik ile işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece bin 404 TL ödeyecek ve geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır” dedi. Tekkanat ayrıca işbaşı eğitim programı hakkında bilgi vererek programın amacı ile ilgili şunları söyledi: “Kuruma kayıtlı işsizleri yine kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktır.”
Toplantı, Başkan Dere’nin Nejat Deniz ve Veli Tekkanat’a katılımları için hediye takdimi ile sona erdi.

KAYNAK: http://www.milliyet.com.tr/sgk-ve-iskur-il-mudurleri-aesob-da-antalya-yerelhaber-1860938/

Gönderen: EKREM DEMİRTAŞ
Tarih: 16 Şubat 2017 14:01
Konu: Teşvik ve Desteklerden Yararlanın

Değerli Üyemiz,

Ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz istihdam olup, işverenler olarak yarattığımız istihdam ile ekonomimize büyük katkı sağlıyoruz.

İçinde bulunduğumuz dönemde, dünya, ekonomik belirsizlikler ile mücadele etmektedir. Böyle bir ortamda; ulusal ekonomimizin dış dünyaya en az muhtaç olacağı bir modeli kurgulamanız şart olmuştur.

Tüccarlarımızın işlerinin olumsuz etkilenmemesi için finansman kaynaklarına erişim gün geçtikçe önemli hale gelmekte, teşvik ve desteklerin, işveren maliyetlerini düşürmedeki etkisi giderek artmaktadır.

Özellikle sosyal adalet istediğimiz bir noktada iş barışının, çalışma hayatının bozulması, işsizlik sorunu ve kayıt dışı istihdam gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalınması sonucunu doğurabilir. Bunu engellemek için de istihdama yönelik teşvik ve desteklerin bilinirliğinin arttırılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Buna göre;

 • İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını sağlayabilir,
 • İŞKUR Genç ve Kadın İstihdamı Teşvikleri kapsamında yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini talep edebilir, * KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sunulan Nitelikli Eleman Desteği ile, KOBİ’ler 50.000 TL’ye kadar personelleri için destek alabilir, * Ekonomi Bakanlığı’nın Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ile, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasını sağlayabilir, * SGK % 5 Prim Teşviğinden ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere sağlanan prim teşviklerinden yararlanabilirsiniz.
 • 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için getirilen prim ve vergi desteğini alabilirsiniz.
 • Ayrıca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB işbirliği ile gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kampanyası kapsamında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde açılan işbaşı eğitimine katılanların bir yıla kadar net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması, bu sürenin sonunda işbaşı eğitim programına katılanların istihdam edilmeleri durumunda 42 aya kadar varan sürelerle asgari ücret üzerinden SGK primi İşveren Sigortası Fonu’ndan karşılanması hususları düzenlenmiştir.

Son olarak;

 • Denizbank ve Ziraat Bankası’nda 155 Milyon TL kredi hacmi yarattığımız Nefes Kredisi kapsamında; 150.000 TL üst limite kadar, 12 ay vadeli, yıllık % 9.90 faiz oranlı kredi kampanyamız,
 • Odamız ve Vakıfbank arasında imzalanan kredi protolü doğrultusunda, 100.000 TL üst limitli, 36 ay vadeli, aylık % 0.97 faiz oranlı “Halden Anlayan Kredi”, 84 ay vadeli “İşyeri Edindirme Kredisi”, "60 ay vadeli “Araç ve Filo Kredisi”, 60 ay vadeli “Taksitli İşletme Kredisi”

gibi pek çok kredi imkanınından Odamız üyelerine özel koşullarda yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ekonomideki dalgalanmaların ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemde birçok üyemizin içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle işlerini geliştiremediği, finansal sorunlar ve sermaye yetersizliğinin tüccarlarımızın çözmek zorunda olduğu sorunlar arasında en başta geldiği ve finansmanın her zamankinden daha büyük önem kazandığının bilincinde olarak; sizleri çeşitli kurumlarca verilen teşvik ve desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaya davet ediyorum.

Teşvik ve destekler ile kredi kampanyalarımıza yönelik detaylı bilgiyi, aşağıda iletişim bilgileri yer alan uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

Bu zor dönemde tüm imkanlarımız ile üyemizin yanında olacağımızı belirtir, bol kazançlı günler dilerim.

Saygılarımla,
Ekrem DEMİRTAŞ
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi için:

Övgü PINAR
Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefi
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Tel: 0232 498 46 83
E-Posta: [email protected]

Müge ÜNAL
Uzman Yardımcısı
Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
Tel: 0232 498 41 48
E-Posta: [email protected]

Atatürk Caddesi No:126 35210 Pasaport/İZMİR
Tel: 444 92 92
E-mail: [email protected]
Web: www.izto.org.tr