İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 28.11.2017

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Eğitim Programı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Diyaliz Merkezince Hekimler/Hemşireler için Hemodiyaliz, Hemşireler için Periton Diyalizi Hemşireliği eğitimi başlatılacaktır. Eğitime başvurmak isteyenlerin;

  • Başvuru dilekçesi
  • Diyaliz Eğitim Başvuru Formu
  • Kurum amirince onaylı diploma örneği
  • Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge

Kurum/Merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı, NefrolojiBilim Dalı, Diyaliz Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Belge: 11943,istanbul-unv-istanbul-tip-fakultesi-diyaliz-egitim-duyurusupdf.pdf (334.5 KB)

Kaynak: Sayfa Bulunamadı