İşverenlerin 4/A Cari Dönem Tahsilat Programları Hafta Sonu Bazı Saatlerde Uygulamaya Kapatılacaktır 27.01.2017

Ads%C4%B1z

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; özel sektör işverenlerimizin 2016 Aralık ayına ait prim borçlarının ertelemelerine ilişkin çalışma yapılacağından işverenlerin 4/a cari dönem tahsilat programları; 28-29 Ocak 2017 (Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında günün bazı saatlerinde uygulamaya kapatılacaktır.

İşverenlerimiz 2016 Aralık ayına ait ödemelerini; 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde sistemin açık olduğu saatlerde veya 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Belge:duyuru_20170127_52.pdf (240.1 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu