İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 17.10.2020

Sayın Üyemiz,

2020/22 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

RG. 17.10.2020/31277
No: 2020/22
Kurum: Ticaret Bakanlığı
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 17.10.2020

Resmi Gazetede 17.10.2020 tarihinde yayımlanan tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 GTİP gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. 3080 Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’i EK’te bilgilerinize sunarız.

ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-2020-22-1RG. 17.10.202031277 .docx (26.8 KB)