İzka Projesi Bilgilendirme Toplantısı Hakkında 20.08.2019

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Program çağrısına istinaden, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği olarak teknik ve yönetsel gelişimi amaçlayan Yetenek Gelişim Projesi ile başvuru hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. İlgili proje çağrısının destek üst limiti 1.000.000 TL olup destek oranı %10-%75 oran aralığında olacaktır.İlgili destek oranı İZKA tarafından belirlenecektir.

Bu proje ile projede yer almak isteyen firmalarımızın kritik iş ve pozisyonların sınıflandırılması,insan kaynaklı Ar-Ge altyapılarının oluşturulması, yapılan işlerin katma değerlerinin ölçülmesi, yetenek havuzlarının belirlenmesi, yönetsel yetkinliklerin artırılması, sürdürülebilir ve uluslararası alanda kabul edilebilir kaliteli üretim yöntemlerinin benimsenmesi, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesi ve kalite altyapılarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda etkili insan kaynağı mimarisiyle sürdürülebilir ve uluslararası firmalarla rekabet edebilen, kurumsal modellerin oluşturulması planlanmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik hazırlanan projeye katılmak isteyen üyelerimizin 21 Ağustos 2019 Çarşamba saat: 10.00-12.00’de (İzmir Ticaret Odası eksi 2. Katındaki Cas B salonu) yapılacak bilgilendirme toplantısına teşriflerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

LCV: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN BUGÜN SAAT: 15.00’E KADAR DERNEĞİMİZE KAYIT YAPTIRMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

M.Burak BİÇER
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]

Belge: 102- izka proje bilgilendirme toplantısı.pdf (807 KB)