İzka Projesine Katılım Çağrısı Hakkında 31.07.2019

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Program çağrısına istinaden, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği olarak teknik ve yönetsel gelişimi amaçlayan Yetenek Gelişim Projesi ile başvuru hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. İlgili proje çağrısının destek üst limiti 1.000.000 TL olup destek oranı %10-%75 oran aralığında olacaktır.İlgili destek oranı İZKA tarafından belirlenecektir.

Bu proje ile projede yer almak isteyen firmalarımızın kritik iş ve pozisyonların sınıflandırılması, Ar-Ge altyapılarının oluşturulması, yapılan işlerin katma değerlerinin ölçülmesi, yetenek havuzlarının belirlenmesi, yönetsel yetkinliklerin artırılması, sürdürülebilir ve uluslararası alanda kabul edilebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesi, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesi ve kalite altyapılarının oluşturulması hedeflenmektedir… Bu doğrultuda etkili insan kaynağı mimarisiyle sürdürülebilir ve uluslararası firmalarla rekabet edebilen, kurumsal modellerin oluşturulması planlanmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik hazırlanan projeye katılmak isteyen üyelerimizin ekteki bilgi formunu en geç 01.08.2019 saat 13:00’a kadar doldurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla.

M.Burak BİÇER
Genel Sekreter

Belge 1: EGEDER-Üye Bilgi Formu.xlsx (10.4 KB)

Belge 2: 95- İzka projesie katkı çağrısı.pdf (814 KB)