İzmir Ticaret Odası 30. Tıbbi Cihaz Grubu Meslek Komitesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar, Girişimler ve Expomed Fuar Raporu 07.04.2019

İzmir Ticaret Odamız 30.Tıbbi Cihaz Grubu Meslek Komitesimiz, kararları kapsamında yapılan çalışmalar ve girişimler (Nisan 2018-Nisan 2019) raporunu bilgilerinize sunarız.

ODAMIZ 30.TIBBİ CİHAZ GRUBU MESLEK KOMİTESİ KARARLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GİRİŞİMLER (NİSAN 2018-NİSAN 2019)

27.04.2018 tarihinde, T.C. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, 19.04.2018 tarih ve 30396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranlarının çok yüksek olduğunu belirtmiş ve düşürülmesi yönünde talebimiz bir yazı ile iletilerek girişim yapılmıştır.

29.05.2018 tarihinde, ilgili konuda T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nezdinde yeni bir girişim yapılmış, söz konusu girişimde, iskonto oranlarında indirim yapılması talebimizin değerlendirilememesi durumuna yönelik, ilgili Kanun kapsamında feragatnameyi imzalayan firmaların ödemelerinin erkene alınmasının sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin mağduriyetini gidereceği yönündeki önerileri iletilmiştir.

23.07.2018 tarihinde, İl Sağlık Müdürlüğü ihaleleri ile ilgili İl Sağlık Müdürü Bediah Türkyılmaz ziyaret edilmiştir. Ziyarete Meclis Üyesi Ertan Yolcu ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Onur Akgün katılmıştır.

31.07.2018 tarihinde, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Ege Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nezdinde girişimler yapılmış, alacağına ilişkin feragat veren firmaların ödemeleri yapıldığı, ancak feragat etmeyen firmaların alacaklarının ödemelerine ilişkin hala belirsizlik söz konusu olduğu, Üniversite hastanelerinden yüklü miktarda alacağı olan ve bu alacağını alamayan tıbbi cihaz firması üyelerimiz mağduriyet yaşadığı ifade edilerek, planlanan ödeme takvimi hakkında bilgi talebi iletilmiştir. Konuya ilişkin Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tahakkuk Biriminden gelen cevabi yazıda, 03.09.2018 tarihi itibariyle 2018 yılı Nisan ayı vadesi dolan ödemelerin yapıldığı, diğer ödemelerin ise döner sermaye bütçe imkanları doğrultusunda ödeme sırası geldiğinde yapılacağı ifade edilmiştir.

17.08.2018 tarihinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimler yapılmış, yükselen döviz kurları sebebiyle tıbbi cihaz firmalarının yaşadığı sıkıntılar dile getirilmiştir.

Bu kapsamda sektörün sıkıntı yaşamaması için, Yönetim Kurulumuzun 28.08.2018 tarih ve 19 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan;

Ödemelerin aksatılmadan ivedi olarak yapılması,

İhaleye konu mal teslimat sürelerinin makul bir süreye kadar uzatılması,

İhale süreçlerinin kısa tutulması,

İhale sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin piyasa şartları dâhilinde ertelenmesi ve ihale sözleşme taahhütlerinde belirtilen %20 iş artışına gidilmesinin durdurulması ve hatta %20 iş eksiltmenin uygulanmasının mücbir sebep dahilinde değerlendirilerek dikkate alınması,

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmesi ve

MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi)’de yer alan fiyatların güncellenmesi

taleplerimiz iletilmiştir.

5.11.2018 tarihinde, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonunda “Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. Açılış konuşması İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu tarafından yapılan toplantının Moderatörlüğü 30. Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Onur Akgün tarafından yapılmıştır. Toplantıda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve TÜBİTAK yetkilileri konuşmacı olarak katılmış ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) hakkında bilgilendirme yapmıştır.

19.12.2018 tarihinde, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin üniversite hastaneleri ile girmiş oldukları ihaleler kapsamında alacaklarına ilişkin feragat vermemiş olan firmaların alacaklarının ödenmesi konusu ile ilgili olarak, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Tuncay Göksel ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyarete; 30. Tıbbi Cihaz Grubu Meclis Üyesi Ertan Yolcu, tıbbi cihaz sektör temsilcisi Moşe Eliş katılmıştır.

Aralık 2018’de, 30. Tıbbi Cihaz Grubu Meslek Komitesi üyelerine Odamızdan beklentilerini ve sektörel sorunlarını belirlemek amacıyla anket gönderilmiştir. Bu ankette de alacakların tahsili konusu öne çıkmıştır.

05.02.2018 tarihinde, 30. Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi talebi değerlendirilerek, İzmir Ticaret Odası tarafından, üniversite hastanelerine ihale yoluyla verilen tıbbi malzeme bedeli alacaklarının ödenmesine ilişkin feragatname vermeyen tıbbi cihaz firmalarının alacaklarının ödenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması ve ve bu firmalara yeniden feragat hakkı tanınması yönünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

27.02.2019 tarihinde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Özgener, 30.Tıbbi Cihaz Grubu Meslek Komitesi üyeleri tarafından makamında ziyaret edilmiştir.

28.03.2019 tarihinde, ihalelerde yatırılan sözleşme bedeli ve karar pulu oranlarının düşürülmesi ve karar pulu ve sözleşme pulu bedellerinin nakden alınması yerine hazırlanan ilk faturadan kesilmesi ya da beyan edilen kurumlar vergisinden mahsup edilmesi konularında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bir yazı yazılarak girişimde bulunulmuştur.

30uncu Tıbbi Cihaz Grubu Meslek Komitesi’nin talebiyle 28-30 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen EXPOMED EURASIA 26.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı’na Şemsiye Stant Organizasyonu ve Uçakla Ziyaret Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra aynı fuar Odamız teşvikleri kapsamında yer almıştır

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından (AB) 2017/745 sayılı Tüzük’ün uyumlaştırılması kapsamında hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin sektörümüze birçok yeni yükümlülükler getirecektir. Buna adaptasyonun hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için eğitimler verilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir. İzmir’de kümelenmeyi desteklemek amacıyla yürütülecek çalışmalarda SEBİT (Sağlık Endüstrisi ve Biomedikal Teknolojiler Kümelenmesi Derneği) ile işbirliği yapılması ve İzmir’de dağınık halde bulunan medikal firmaların kendilerine özel bir bölgede bir araya toplanması yönünde çalışma yapılması planlanmaktadır.

EK: EXPOMED EURASIA 2019 26. Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma Ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım Ve Hastaneler Fuarı Ziyaret Organizasyonu Ve Şemsiye Stant Katılımı Değerlendirme Raporu

Belge: EXPOMED FUAR RAPOR_2019 .pdf (464 KB)