İzmir Yardıma Koşuyor Kampanyası’na Yapılacak Olan Bağış ve Yardımlar

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne intikal ettirilen ekteki yazı ile;

AFAD, TOKİ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Birliğe bağlı Oda ve Borsalar tarafından bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD’a teslim edilecek konutlar için İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere İzmir Oda ve Borsaları koordinasyonunda yürütülen İzmir Yardıma Koşuyor Kampanyası banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Söz konusu bağış tutarlarının, mükellefler tarafından İzmir Yardıma Koşuyor hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Belge: https://api.izto.org.tr/storage/EditorUpload/original/EVwa02H6F7s6pWVn.pdf