İZTO Dijital Dönüşüm Ofisi Projesi Kapsamında Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi

İzmir Ticaret Odası tarafından Dijital Dönüşüm Ofisi kurulması suretiyle İzmirli firmaların dijital dönüşümlerini desteklemek, uygulanacak dijital dönüşüm olgunluk seviyesi anketleriyle mevcut durumlarını ortaya koyarak İzmir’in dijital dönüşüm profilini ortaya çıkarmak, yeni nesil ticari kanallar, teşvik ve destekler konularında bilgilendirici danışmanlık, eğitim ve etkinlikler düzenlemek, firmaların dijital dönüşümünü sağlamak suretiyle firmaları global düzeyde rekabet edebilir hale getirmek, firmaların dijital dönüşüme adaptasyonunu sağlayarak iş yapma süreçlerine akıllı teknolojileri entegre etmek üzere çalışmalar başlatılmıştır.

İZTO Dijital Dönüşüm Ofisi projesinin ilk ayağı firmalara yönelik uygulanacak “Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi”dir.

Anket uygulaması; yüzyüze görüşme yolu ile firma sahibi ve/veya üst düzey yöneticiler ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre; İzmir Ticaret Odası tarafından uygulanacak olan “Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi” çalışmasına katılmak isteyen üyelerimizin ön başvuru amaçlı https://www.izto.org.tr/tr/tg/dijitaldonusum linkinde yer alan form üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Kayıt olan firmalar ile en kısa sürede iletişime geçilerek yüz yüze görüşme ve saha gezisi için randevu oluşturulacaktır.

Anketin uygulanması kapsamında randevu oluşturulan firmalara yönelik izlenecek yöntem şu şekildedir: Sorular, başvuru yapan firmalara ön gönderim yapılacak olup firmanın incelemesi sonrası yerinde ziyaret ve yüzyüze görüşme yapılması suretiyle cevaplarının alınmasının sağlanması ve firmanın mevcut durumunu daha iyi analiz edebilmemiz amacıyla firmaya saha gezisi yapılması hedeflenmektedir.

Saha çalışması ve anket uygulaması İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri olan anketörler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; ilgilenebilecek firmaların https://www.izto.org.tr/tr/tg/dijitaldonusum linki üzerinden başvuru yapabileceği hususunu bilgilerinize sunarız. Başvuru yapan firmalar ile en kısa sürede temasa geçilerek randevu oluşturulacaktır.