İZTO Fuarcılık Hizmetlerimize Yönelik Tüm Başvuru Ve Belgelerinin Elektronik Ortam Üzerinden Alınması

İZTO tarafından derneğimize iletien yazıda “Model Oda” olma vizyonuyla üyelerine özel sektörel gelişim ve dönüşüm süreçlerine rehberlik eden İZTO’nun üyelerine sunduğu en önemli hizmetler arasında fuarcılık desteklerinin yer aldığı ifade edilmiştir.

Odamız, üyelerimizin fuar katılım ve ziyaretlerine yönelik sunduğu destekleri sürekli olarak iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, halihazırda üyelerimizden fiziksel olarak talep edilen;

Yurtiçi ve yurtdışı fuar stantla katılım teşvik başvuru belgeleri (fuar sonrasında Oda’ya elden teslim edilmesi gereken belgeler)
Yurtiçi ve yurtdışı fuar ziyaret organizasyonu teşvik başvuru belgeleri (fuar sonrasında Oda’ya elden teslim edilmesi gereken belgeler)

2 Ocak 2024 tarihi itibariyle, Odamıza fiziksel olarak teslim edilmesine gerek kalmadan elektronik ortamdan yüklenecektir.

Üyelerimizin faydalanacakları destek kalemine yönelik fuar öncesi çevrimiçi başvuru ve fuar sonrası belge yükleme işlemini nasıl gerçekleştirecekleri aşağıda özetlenmektedir.

  1. YURTİÇİ STANTLA KATILIM TEŞVİK BAŞVURUSU:

https://eoda.izto.org.tr/web/fuar_tesvik_bilgi.aspx?id=295 linkinden fuar öncesi, fuar süresi boyunca veya en geç fuar bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde destekten faydalanmak istediğiniz fuara yönelik çevrimiçi başvuruda bulunmak.
Fuar bitim tarihi itibariyle bir ay içerisinde https://eoda.izto.org.tr/web/web_uye_giris.aspx linkinden Odamızın “Üye E-Hizmet” portalına giriş yapılması, açılacak ekranda "Teşvik / Ziyaret Belge Yükleme sekmesinin seçilmesi,
Açılacak ekranda katılınan fuara yönelik destek başvuru belgelerinin yüklenmesi için “Dosya Ekle / Göster” butonuna tıklanması,
“Dosya Ekle / Göster” ekranında, “Ekle” butonuna basarak teşvik başvurusu için aşağıda yazılı her bir belgenin ayrı ayrı taranmış olarak ve PDF formatında yüklenmesi

Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak fuar öncesi çevrimiçi başvurunun sonunda ekranda görünecek olup, bilgisayara kaydedilmesi ve yazıcıdan çıktısını alınması gerekmektedir.)
Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ” (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
“ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA” (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır. Stant isminde marka kullanıldıysa, yüklenecek fotoğraflara Marka Tescil Belgesi eklenmelidir.)
Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (fuar öncesi çevrim için teşvik başvurusunda bulunulan sayfanın en altında yer almaktadır)

Tüm belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesinin ardından “Onayla” butonuna tıklanması.

  1. YURTDIŞI STANTLA KATILIM TEŞVİK BAŞVURUSU:

https://eoda.izto.org.tr/web/fuar_tesvik_bilgi.aspx?id=295 linkinden fuar öncesi, fuar süresi boyunca veya en geç fuar bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde destekten faydalanmak istediğiniz fuara yönelik çevrimiçi başvuruda bulunmak.
Fuar bitim tarihi itibariyle bir ay içerisinde https://eoda.izto.org.tr/web/web_uye_giris.aspx linkinden Odamızın “Üye E-Hizmet” portalına giriş yapılması, açılacak ekranda "Teşvik / Ziyaret Belge Yükleme sekmesinin seçilmesi,
Açılacak ekranda katılınan fuara yönelik destek başvuru belgelerinin yüklenmesi için “Dosya Ekle / Göster” butonuna tıklanması,
“Dosya Ekle / Göster” ekranında, “Ekle” butonuna basarak teşvik başvurusu için aşağıda yazılı her bir belgenin ayrı ayrı taranmış olarak ve PDF formatında yüklenmesi

Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak fuar öncesi çevrimiçi başvurunun sonunda ekranda görünecek olup, bilgisayara kaydedilmesi ve yazıcıdan çıktısını alınması gerekmektedir.)
Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ” (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
“ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA” (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır. Stant isminde marka kullanıldıysa, yüklenecek fotoğraflara Marka Tescil Belgesi eklenmelidir.)
Fuar katılımcı katalogunun ilgili firmayı gösteren sayfasının taranmış görüntüsü
Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (fuar öncesi çevrim için teşvik başvurusunda bulunulan sayfanın en altında yer almaktadır.

Tüm belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesinin ardından “Onayla” butonuna tıklanması.

  1. YURTİÇİ FUAR ZİYARET ORGANİZASYONU KONAKLAMA TEŞVİK BAŞVURUSU:

Fuar duyurusunda belirtilen başvuru sürelerine bağlı kalmak kaydıyla https://eoda.izto.org.tr/web/ucakorg_firma_sorgula.aspx?id=296 linkinden grup ziyaret organizasyonuna katılacağınız yurtiçi fuara yönelik çevrimiçi başvuruda bulunmak.
Organizasyon dönüş tarihi itibariyle bir hafta içerisinde https://eoda.izto.org.tr/web/web_uye_giris.aspx linkinden Odamızın “Üye E-Hizmet” portalına giriş yapılması, açılacak ekranda "Teşvik / Ziyaret Belge Yükleme sekmesinin seçilmesi,
Açılacak ekranda ziyaret edilen yurtiçi fuara yönelik konaklama destek başvuru belgelerinin yüklenmesi için “Dosya Ekle / Göster” butonuna tıklanması,
“Dosya Ekle / Göster” ekranında, “Ekle” butonuna basarak konaklama destek başvurusu için aşağıda yazılı her bir belgenin ayrı ayrı taranmış olarak ve PDF formatında yüklenmesi

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreterlik makamına hitaben yazılmış ve katıldığınız organizasyona yönelik konaklama desteğinden faydalanma talebini içeren imzalı / kaşeli dilekçe (Örneği fuar ziyaret organizasyonu başvurusu yapılan linkte açılan sayfanın en altında yer almaktadır)
Firma adına kesilmiş, konaklayan kişinin isim-soyisim bilgilerini ve konaklama tarihini içeren fatura

Tüm belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesinin ardından “Onayla” butonuna tıklanması.

  1. YURTDIŞI FUAR ZİYARET ORGANİZASYONU TEŞVİK BAŞVURUSU:

Fuar duyurusunda belirtilen başvuru sürelerine bağlı kalmak kaydıyla https://eoda.izto.org.tr/web/yrtdsi_fuar_ziyaret_org.aspx?id=546 linkinden grup ziyaret organizasyonuna katılacağınız yurtdışı fuara yönelik çevrimiçi başvuruda bulunmak.
Organizasyon dönüş tarihi itibariyle bir ay içerisinde https://eoda.izto.org.tr/web/web_uye_giris.aspx linkinden Odamızın “Üye E-Hizmet” portalına giriş yapılması, açılacak ekranda "Teşvik / Ziyaret Belge Yükleme sekmesinin seçilmesi,
Açılacak ekranda ziyaret edilen yurtdışı fuara yönelik destek başvuru belgelerinin yüklenmesi için “Dosya Ekle / Göster” butonuna tıklanması,
“Dosya Ekle / Göster” ekranında, “Ekle” butonuna basarak konaklama destek başvurusu için aşağıda yazılı her bir belgenin ayrı ayrı taranmış olarak ve PDF formatında yüklenmesi

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreterlik makamına hitaben yazılmış ve katıldığınız organizasyona yönelik seyahat paketi desteğinden faydalanma talebini içeren imzalı / kaşeli dilekçe
Firma adına kesilmiş, organizasyona katılan kişinin isim-soyisim bilgilerini ve organizasyon tarihini içeren seyahat paketi faturası
Katılan kişinin SGK işe giriş bildirgesi (katılımcının firma ortağı ve/veya imzaya yetkili firma müdürü olmaması halinde)

Tüm belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesinin ardından “Onayla” butonuna tıklanması.

Üyelerimize sunduğumuz fuarcılık hizmetlerimize yönelik "İZMİR TİCARET ODASI FUAR DESTEKLERİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI"na https://izto.org.tr/tr/tg/fuarlar linkinden ulaşabilirsiniz.