İZTO Mesleki Beceri Seferberliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’in İZTO’ya ilettiği 27.01.2023 tarih ve E-34221550-622.99-951 sayılı yazıda; Mesleki Beceri Seferberliğinin, TOBB ve UNICEF’in girişimleriyle iş dünyasının liderliğinde yürütülen ve ülke çapında bir iletişim kampanyası ile desteklenen çok paydaşlı bir girişim olduğu, amacının, Türkiye’deki özel sektör firmalarını, gençlerin gelecekte en iyi şekilde istihdam edilebilirliklerini desteklemeye dönük ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek, onlar için kaliteli iş yeri temelli öğrenme fırsatlarının artırılmasını destekleme konusunda harekete geçirmek olduğu ve işverenlerin, zorunlu eğitimlerini tamamlayan gençler (14-17) için mesleki eğitimden istihdam ve staj imkanı sağlayarak, onların iş hayatına geçişi kolaylaştıracak temel becerilerle donatılmasına destek olacakları belirtilmiştir.

Bu kapsamda MEB, TOBB ve UNICEF arasında 17.01.2023 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Mesleki Beceri Seferberliğini tanıtmak üzere hazırlanan tanıtım videosuna https://www.youtube.com/watch?v=pnxHjUhtjrc linkinden ulaşabilirsiniz, Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Portalı’na https://mhbasvuru.meb.gov.tr linki üzerinden kayıt olabilirsiniz.