Kaflı İç Kanüllü Ekstra Uzun Trakeostomi Kanülü Tracoe Twist 311 Teknik Şartnamesi

ST04493 Kaflı İç Kanüllü Ekstra Uzun Trakeostomi Kanülü Tracoe Twist 311-08

Kaflı İç Kanüllü Ekstra Uzun Trakeostomi Kanülü Teknik Şartnamesi

  1. Ürün yüksek hacimli ve düşük basınçlı olmalıdır.

  2. Ürünün kaflı ve dış kanüllü olmalıdır.

  3. Üründe 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül olmalıdır.

  4. Üründe delikli obtüratör olmalıdır.

  5. Üründe geniş boyun bağı olmalıdır.

  6. Ürün steril paketlerde olmalıdır.