Kaflı İç Kanüllü Trakeostomi Kanülü Tracoe Twist 306 Teknik Şartnamesi

ST07651 Kaflı İç Kanüllü Trakeostomi Kanülü Tracoe Twist 306-08

Kaflı İç Kanüllü Trakeostomi Kanülü Teknik Şartnamesi

  1. Üründe subglottik aspirasyon hatlı yüksek hacimli ve düşük basınçlı kaflı dış kanül olmalıdır.

  2. Üründe 2 adet 15 mm konektörlü iç kanül olmalıdır.

  3. Üründe 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör olmalıdır.

  4. Üründe delikli obtüratör olmalıdır.

  5. Üründe geniş boyun bağı olmalıdır.

  6. Ürün steril paketlerde olmalıdır.