Kamu İhale Genel Tebliği 05.01.2021

RG. 22.08.2009/27327
Kurum: Kamu İhale Kurumu
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 22.08.2009
Son Değişiklik Tarihi: 01.01.2021
Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 01.01.2021

Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesidir. EK’te tebliği bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-14EK kamu-ihale-genel-tebligi-1-36 RG 31.12.2020.docx (292 KB)