Kan Şekeri (Glikoz) Ölçer Plusmed Accuro PM 1-300 Teknik Şartnamesi

Kan Şekeri (Glikoz) Ölçer Plusmed Accuro PM 1-300

ST01535 Kan Şekeri (Glikoz) Ölçer Plusmed Accuro PM 1-300

Kan Şekeri (Glikoz) Ölçer Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz Kalibrasyon gerektirmemelidir. Elektrokimyasal biosensör ile ölçüm yapmalıdır.

 2. Cihaza strip takıldığında cihaz otomatik olarak açılmalıdır.

 3. Cihaz biosensör teknolojisiyle en doğru sonucu en kısa zamanda verebilmelidir.

 4. Kan örneği strip cihaza takıldıktan sonra uygulanmalıdır.

 5. Kan numune miktarı 1,4 mikrolitre olmalıdır.

 6. Cihaz kapiller ve tam kanda ölçüm yapılabilmelidir.

 7. Stripler dokunulabilir ve emici olmalıdır.

 8. Ölçüm süresi en fazla 8 saniye olmalıdır.

 9. Hemotokrit aralığı %30 -55 olmalıdır.

 10. Ölçüm aralığı en az 10; 600mg/dl aralığında olmalıdır. Geniş ölçüm aralığı tercih nedeni

 11. olmalıdır.

 12. Striplerin içinden çıkan bir kod anahtarı ile kalibre edilmelidir.

 13. Cihaz hafızası en az 300 test sonucunu tarih ve saat olarak saklayacak kapasitede olmalıdır.

 14. Kalite kontrol solüsyonu olmalıdır.

 15. Striplerin kutusu 2 x 25 lik ve güneşten etkilenmeyen özel ambalajlı olmalıdır.

 16. Cihazlar %10-90 nem aralığında çalışabilmelidir.

 17. Cihaz en az 5 yıl garantili olmalıdır.

 18. CE kalite belgesi olmalıdır.

 19. Kan numunesi eksik kaldığında kısa bir süre ( 40sn.) içinde numune eklemesi yapılabilir.

 20. Keton veya Hipoglisemi uyarıları vermez.