Kan ve Serum Isıtma Cihazı Astoflo Plus Teknik Şartnamesi

Kan%20ve%20Serum%20Is%C4%B1tma%20Cihaz%C4%B1%20Astoflo%20Plus

ST06321 Kan ve Serum Isıtma Cihazı Astoflo Plus

Kan ve Serum Isıtma Cihazı Teknik Şartnamesi

  1. Cihaz genel transfüzyon ve infüzyon işlemlerinde medikal mayiilerin hastaya kadar aktif olarak haricen ısıtılması esasına göre çalışmalıdır.

  2. Cihaz saatte en az 1.000 ml sıvıyı min. 36 C ısıda hastaya verebilmelidir. Bu durum cihaz katalog veya manuelindeki infüzyon ısı grafiğiyle belgelenmelidir.

  3. Cihaz disposable setlere bağımlı çalışmamalıdır; hastaneye ait 120-150 cm arasındaki standart 1 ad. serum-kan seti ile cihaz çalışmalıdır.

  4. Cihada birden fazla setin birbirine takılarak uzatılmasına ve setlerin cihaza ayrıca sarılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır.

  5. Cihazdan çıkarak hastaya kadar uzanan min.180 cm. boyunda kendinden ısıtmalı esnek hasta hattı bulunmalı ve hastane seti bu ısıtmalı kanal içine rahatlıkla yerleştirebilmelidir.

  6. Cihazda ısıtma hattı en az 2 farklı sensörle ısıyı sürekli kontrol etmeli, aşırı ve alçak ısılarda sesli ve ışıklı olarak ikaz vermelidir. Isıtıcı 45 C’nin üzerine çıktığında cihaz otomatik olarak kapanabilmelidir.

  7. Cihaz 33-43 ºC arasında en az 1 ºC aralıklarla ayarlanabilmelidir. Isı ayarı ve gerçek ısı değeri, kendinden aydınlatmalı dijital bir ekrandan min.0,1 ºC hassasiyette takip edilebilmelidir.

  8. Cihaz, taşınabilir ve infüzyon askılarına asılabilir bir yapıya ve sorun çıkarmayan kuru (su ile çalışmayan) bir ısıtma tekniğine sahip olmalıdır.

  9. Cihazda ısıtma için gerekli tüm ekipman kompakt bir cihaz içinde gelmeli; ısıtma yapabilmek için ayrıca bir ön-ısıtma kazanına veya sıvıların önceden sıcak tutulmasına vb. gerek kalmamalıdır.

  10. Cihazın CE belge ve işaretleri teklifle birlikte verilmeli; cihaz için en az 2 yıl garanti ve ücreti mukabili en az 5 yıl satış sonrası hizmet taahhüdü vermelidir.