Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru 03.01.2018

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
İrtibat :Ahmet AKGÜN
E-posta:[email protected]
Tel : 0 312 207 88 32
Adres : Ziyabey Cad.no.6 Pk: 06520 Balgat/ANKARA

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri” başlıklı
maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık
Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık
Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca
tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü doğrultusunda Sağlık
Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel
sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve
refakatçi giderleri Kurumumuzca ödenmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait
güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste (12 sayfa)

Belge 1:duyuru_03012018.pdf (271.1 KB)

Belge 2:ek_03012018.pdf (4.7 MB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_03012018