KDV Artış Oranları

07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile KDV artış oranlarında değişiklik yapılmıştır. TÜMDEF Federasyon Hukuk Danışmanı Av. Ayhan Şimşek tarafından hazırlanan KDV artış oranları ile ilgili duyurusu ekte bilgilerinize sunulur.

Belge: KDV ARTIŞ DUYURU BİLGİLENDİRMESİ Av. Ayhan Şimşek 10.07.2023.docx (159 KB)