Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine 27.02.2020

image

13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’te “Araştırmalarda kullanılacak ürünlerin imali ve ithali için Kurumdan izin alınır.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm doğrultusunda Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı’na yapılan klinik araştırmalarda kullanılacak araştırma ürünlerinin ithalat başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile “ Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatına İlişkin Kılavuz” hazırlanmış olup 26.02.2020 tarih ve E.512 sayılı Makam Oluru ile onaylanmıştır . Kılavuz, onay tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Belge: Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatına İlişkin Kılavuz.pdf (917.9 KB)

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu