Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Araştırma ve Uygulama Merkezi (SANERC) Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 31.12.2019

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından (SANERC) 13 Ocak 2019-21 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve Kursiyer Listesi ekte yer almaktadır.

Belgeler:

(1) Makam Onayı.pdf (240.2 KB)

(2) Kursiyer Listesi.pdf (500.3 KB)

Kaynak: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Araştırma ve Uygulama Merkezi (SANERC) Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı