Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Nimo HNK-NBL-MN Teknik Şartnamesi

Kompres%C3%B6rl%C3%BC%20Neb%C3%BClizat%C3%B6r%20Cihaz%C4%B1%20Nimo%20HNK-NBL-MN

ST02439 Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Nimo HNK-NBL-MN

Kompresörlü Nebülizatör Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz sıvı formdaki ilacı aerosol hale getiren bir tertibata haiz olmalıdır.

 2. Cihaz elle taşınabilir, pratik ve her ortamda kullanılabilir olmalıdır.

 3. Cihazın ağırlığı 3 kg’den fazla olmamalıdır.

 4. Cihaz 220-240 V AC – 50/60 Hz şehir elektriği ile çalışmalı ve +/- %10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir.

 5. Cihaz yüksek performansta ve 24 saat kesintisiz çalışabilmelidir.

 6. Cihazın nebülizer ilacı 5-10 dakika içinde 0.5-5 micron boyutunda hastaya verebilmelidir.

 7. Cihaz hastane koşullarında kullanıma uygun olmalıdır.

 8. Cihazın gürültü seviyesi 60 desibelden fazla olmamalıdır.

 9. Cihazın oluşturduğu aerosol partiküllerin çapı (MMAD) 5.0 micronun altında olmalıdır.

 10. Cihaz CE belgeli olmalıdır.

 11. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl, yedek parça temini ve teknik servis garantisi ücreti mukabilinde 10 yıl süre ile garantili olmalıdır.