Konsol Tipi Pulse Oksimetre Mek MP570T Teknik Şartnamesi

Konsol Tipi Pulse Oksimetre Mek MP570T

ST02964 Konsol Tipi Pulse Oksimetre Mek MP570T

Konsol Tipi Pulse Oksimetre Teknik Şartnamesi

 1. Pulse oksimetre cihazı masa üstü tipte dahili bataryalı hem 220-240V şebeke cereyanı hem de dahili batarya ile çalışabilmelidir.

 2. Acil servislerde, ameliyathanelerde kullanıma elverişli olarak tasarlanmış olmalıdır.

 3. Cihaz kullanım ve temizleme kolaylığı için digital en az 240(H) X 64(V) LCD ekranlı olarak tasarlanmış olmalıdır.

 4. Cihaz ekran parlaklığı kullanıcının isteğine göre 5 seviye de ayarlanabilmelidir.

 5. Cihaz da değerlerin uzaktan okunabilmesi için numerik değerler büyütülerek ekran formatı değiştirilebilmelidir.

 6. Cihaz ekranında aynı anda tarih ve saat, batarya şarj ikonu,Spo2 trasesi, perfüzyon indeks, kalp atım hızı, kandaki oksijen yüzdesi, opsiyonel O2,hoparlör sesi ve alarm sesi veya indikatörü aynı anda görüntülenebilmelidir.

 7. Herhangi bir şok, düşme ve vibrasyona karşı dayanıklı olmalıdır, ayrıca elde taşımaya uygun taşıma kolu bulunmalıdır.

 8. Pediatrik/Erişkin tip ölçüm modları olmalı. Bunların disposable ve reusable çeşitleri sağlanabilmelidir. Cihaz ile birlikte yetişkin 1 adet reusable prob verilecektir.

 9. Cihazda hızlı erişim için alarm susturma tuşu olmalı ve menü içerinde kolay gezinmeyi sağlamak için döner düğme bulunmalıdır.

 10. Cihazın upgrade edilebilmesi için RS232 com portu olmalıdır.

 11. Cihaza opsiyonel olarak O2 ölçüm modülü eklenebilmelidir.Oksijen sensör tipi galvanik yapıda olmalıdır.Bu sayede 14 ay’a kadar kullanılabilmelidir.Ayrıca bu özellik sayesinde küvöz içerisindeki ve inkübatörlerde ki hastalarda oksijen seviyesi ölçümü yapılabilmelidir.

 12. Cihaz geçmiş trendleri hafızasında en az 120 saat (trend) saklayabilmelidir ve gerektiğinde geçmişe dönük olarak 1 (bir) dakikalık aralıklarla izlenebilmelidir.

 13. Cihaz hızlı ve gerçek değerlerde ölçüm yapmalıdır. Ölçüm hassasiyeti: Sp02 için % 100-70 arasındaki değerlerde ± 2’ olmalıdır. Nabız için yaklaşık 25-300 bpm arasındaki değerler için ± 2 olmalıdır.

 14. Cihaz okuma aralığı:Sp02 için yaklaşık %0-100 arası, nabız için yaklaşık 25- 300 bpm arasında olmalıdır.

 15. Cihaz kullanım kolaylığı ve taşıma kolaylığı için ağırlığı 1.4kg’ı geçmemelidir.

 16. Sistem içerisinde bulunan şarj edilebilir Lithium ion dahili bataryası sayesinde elektriğe takılı olmaksızın en az 4 saat sürekli ölçüm yapabilmelidir. Pilin azalması durumunda gösterge sayesinde kullanıcı uyarılmalıdır.

 17. Bataryanın yeniden dolum süresi en fazla 10 saat geçmemeli ve cihaz şarj olurken ölçüm yapmaya devam edebilmelidir.

 18. Alarm limitleri isteğe göre değiştirilebilir özellikte olmalı, yine isteğe bağlı olarak alarm 30 saniye boyunca susturulabilmelidir. Oksijen satürasyonunun ve nabız sayısının alt ve üst limtileri ayarlanabilir şekilde olmalıdır.

 19. Cihazın ekranı hareketli hastalarda ölçüm yaparken donup kalmamalı, ölçüm kesilmemeli ve hatalı sonuçlar vermemelidir.

 20. Cihaz prob bağlantısını tanımalı ve prob durumu hakkında (standby,check probe,search,low perfusion,no pulse) gibi uyarılar vermelidir.

 21. Cihaz ölçüm esnasında hareketli hastalarda arterial kan akışı ile arterial olmayan kan akışını ayırt edip süzen filtreleme(ekstraksiyon) sistemine sahip olmalı,bu sayede yanlış ölçüm alınmasını engellemelidir.

 22. Cihazda aşağıdaki alarm sistemi bulunmalıdır:

 • Sp02 ve pulse rate limit alarmı

 • Sensör durumu

 • Elektronik hatası