Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Kobiler Anketi Hakkında 24.12.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) paylaşımı ile Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları yürütülmekte olduğunu iletmiştir. Proje kapsamında, gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulması planlanmaktadır.

Aşağıdaki internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ’ler proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır. Ankete http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html adresinden katılım sağlanabilmektedir.

Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi KOBİLER ANKETİ TOBB duyurudur 24.12.2020.pdf (262 KB)