Kozmetik Firmalarının Dikkatine 08.08.2019

Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2018/1847, 2019/680, 2019/681 ve 2019/698 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliği Ek II, Ek III, Ek V ve Ek VI’te değişiklik yapılacaktır. Bahse konu değişikliğin içeriği Ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

Belge: Kozmetik Eklerindeki Değişikliğe İlişkin Tablo.docx (22.5 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu