Kümelenme Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu kapsamda Tıbbi Cihaz sektöründe bir kümelenme altyapısı ile ilgili süreçleri başlatmayı hedeflemekteyiz. Kümelenme faaliyetleri hakkında görüşlerin alınması, yol haritalarının belirlenmesi amacıyla 26.10.2023 Perşembe günü Saat 10.00’da Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Siz değerli üyelerimizin, ekteki kümelenme destek programı dokümanlarını inceleyerek, programın yol haritalarını oluşturmada yardımcı olabilecek personelinizle birlikte toplantıya katılımlarınızı rica ederiz.

Zoom Toplantı: https://us06web.zoom.us/j/84898067717?pwd=8J9J3BeBQa9EiAfar8FJSWAl93T9a6.1
Toplantı Kimliği: 848 9806 7717
Parola: 703556

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.pdf (54.2 KB)

2 Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları.docx (56.5 KB)

1 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği.pdf (612 KB)

3 Başvuru Rehberi.docx (1.15 MB)

5 Görünürlük Rehberi.docx (1.68 MB)

6 Uygulamalı Küme Geliştirme Klavuzu.pdf (1.16 MB)

4 KDP Faaliyet Raporu.docx (2.26 MB)