Kurumumuzun Ocak 2019 Mali Tabloları 03.04.2019

Kurumumun Ocak 2019 Mali Tabloları eklerde sunulmuştur.

1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu.pdf (55.9 KB)

1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf (49.2 KB)

1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf (48.9 KB)

1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf (53.4 KB)

1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf (49.5 KB)

1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf (50.6 KB)

1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu.pdf (52.2 KB)

1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu.pdf (46.5 KB)

1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf (54.5 KB)

1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu.pdf (69.6 KB)

Mizan (Ana Hesap Bazında).pdf (46.8 KB)

Mizan (Ayrıntılı).pdf (78.7 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu