Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11.12.2020

Sayın Üyemiz,

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

RG. 11.12.2013/28848 1. Mükerrer

Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 11.12.2013

Son Değişiklik Tarihi: 10.12.2020 Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 10.12.2020

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

c) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği kapsamındaki ürünler.

ç) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler.

d) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ve 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünler. Kapsamın bazılarıdır.

Yönetmeliğin tam metnini ve sürüm 1-son sürüm olan 2 arasındaki farkı gösteren değişiklikler EK ini bilgilerinize sunarız.

maddelerin-ve-karisimlarin-siniflandirilmasi-etiketlenmesi-ve-ambalajlanmasi-hakkinda-yonetmelik-1-2 RG 10.12.2020.docx (60.6 KB)

Sürüm 1 ile Sürüm 2 karşılaştırması Sadece değişen maddeler gösterilmektedir.docx (81.6 KB)