Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faizi Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ 30643 02.01.2019

Sayın Üyemiz,

“Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faizi Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ”, 02.01.2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğ aşağıda ve ekte sunulmaktadır.

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallere uygulanacak faiz oranı yıllık %21,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderim tutarı 245,00.-TL olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
E-mail: info@egemedicalder.com

Belge: 20190102-1.pdf (44.9 KB)