MDR Eğitimi 19.01.2023

Tümdef Akademi ve Tümdef MDR Grubu olarak MedicReS | E-PICOS İşbirliği ile (19.01.2023 Perşembe, Saat 13.30-) 2023 KIŞ DÖNEMİ / 01 TÜMDEF AKADEMİ MDR

• Eğitim Konusu : “E-PICOS MDR Eğitim Serisi- Tıbbi Cihazlar için MDR Uygun Klinik Veri Toplama, Üretme ve Değerlendirmede Yapay Zeka Tabanlı Karar Destek Programı -E-PICOS”

• Eğitim Alt Konuları: “Klinik değerlendirme planı, literatür tarama , eşdeğerliğin gösterilmesi ve sistemarik derleme ve meta analizi ile klinik değerlendirmenin kanıt seviyesinin belirlenmesi”

• Eğitmen: Prof. Dr. Arzu KANIK Global Scientific Director MedicReS | E-PICOS

Prof. Dr. Arzu KANIK

Prof. Dr. E. Arzu KANIK, 1968 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Lisesini, 1989 Yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. 1990 yılında canlılar üzerinde deneysel ilaç ve gen araştırmaları konusunda lisans üstü eğitim yapmak üzere Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyometri ve Genetik kürsüsünde eğitime başladı. Gazi Üniversitesi , Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünün lisans ve lisans üstü derslerini de tamamladı.1999 yılında doktorasını tamamlayan Kanık, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kurucu Biyoistatistik Anabilim dalı başkanı olarak atandı. Burada lisansüstü eğitim programları açılmasını sağlayan Prof. Dr. Kanık 5 doktora, 10 yüksek lisans öğrencisi yetiştirdi. Doktora mezunlarından 3 öğrencisi profesör olmuştur. Dr. Kanık,1999 yılında doktora tezinde geliştirdiği, yazılım 20 kişinin doktora tezinde metot olarak kullanıldı.2004 yılında ulusal biyoistatistik kongresinin başkanlığını üstlendi. 2005 yılında doçent ünvanını aldı. 2007 yılı nisan ayında Viyana’da kurulan Uluslararası MedicReS, Good Medical Reserach, Mezuniyet sonrası eğitim programlarının uluslararası koordinatörü oldu. 2011 yılında profesör ünvanını alan Kanık, 2011 yılından itibaren merkezi New York’a taşınan MedicReS’in uluslararası bilimsel direktörlüğünü yürütmeye başladı, MedicReS’in beş dünya kongresinde kongre eş başkanlığı görevini üstlendi. Prof. Kanık , MedicReS adına uluslararası “Good Biostatistical Practice, Good Biostatistical Review Standards ve Good Biostatictical Consultancy standards” geliştiren komitelere başkanlık etti. Bunlara dayalı oluşturulan “Good Medical Researcher” eğitimin müfredatını özel davetle, Dünya Tabip Odası dergisinde yayınladı.2014 yılında teknoloji geliştirme bölgesine verdiği projeyle Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Profesör Kanık, AEK araştırma şirketini kurarak MedicReS tarafından desteklenen akıllı interaktif Biyoistatistik yazılımı E-PICOS’u geliştiren yazılım ekibinin yöneticiliğini üstlendi.

Halen MedicReS bilimsel direktörü ve MedicReS programların baş editörü olan Profesör Kanık, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile MedicReS New York arasında imzalanan protokoller kapsamında, İyi tıp araştırmacısı eğitim ve danışmanlık programlarını koordine etmektedir 1 Ocak 2017-1 Ocak 2020 yıllarında 3 yıl boyunca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyoistatistik anabilim dalı kurucusu ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatsitik AD Öğretim üyesi olan ve TITCK İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel ve Klinik Araştırmalar Komisyon Üyesi ve danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Kanık, Uluslararası indexlerce taranan 552 araştırma makalesi olan Dr. Kanık’in Google schoolar h indexi 40 olup, 2022 webometrics istatistiklerine göre başarılı bilim insanı listesinde (Biyoistatistik listesinde Türkiye’de 5. Dünyada 542. sıradadır. Profesör Kanık, iki evlat sahibidir.

www.medicres.com.tr
www.e-picos.com.tr