MDR Geçişi Belge ve Tıbbi Cihaz Kayıt İşlemleri Kılavuzu 07.05.2021

image

Bildiğiniz üzere 2017/745 sayılı yeni tıbbi cihaz tüzüğünün uyumlaştırma çalışmaları devam etmekte olup ÜTS üzerinde de kayıt ekranları bu doğrultuda güncellenmektedir. Mevzuat geçişinin tamamlanması ile birlikte ÜTS gerçek ortam üzerinden firmalarımızın kayıt işlemlerini daha doğru ve hızlı yapabilmeleri adına şuan için sadece test ortamında kullanıma açılmıştır. MDR (2017/745) geçişi, belge ve tıbbi cihaz kayıt işlemleri kılavuzu:

Belge: UTS-PRJ-MDRTibbiCihazKilavuzu.pdf (3.6 MB)

Kaynak: MDR Geçişi Belge ve Tıbbi Cihaz Kayıt İşlemleri Kılavuzu | ÜTS