Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Eczane Fatura Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında 07.04.2020

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ''Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Eczane Fatura Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında’’ duyurusu yayımlanmıştır. Ekte bilgilerinize sunarım.

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1d18f8e2-1a6c-4dfa-b89f-07e16a87db52/Duyuru+Metni++medikal+market+Eczane.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=1d18f8e2-1a6c-4dfa-b89f-07e16a87db52

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

sgkekDuyuru.pdf (112 KB)